dimecres, 7 de desembre de 2011

L'impuls de la lectura

El Departament d’Ensenyament ha dissenyat un Pla per a  la millora de l’èxit escolar de tots els alumnes. I ho fa potenciant la lectura sistemàtica per augmentar la competència comunicativa lingüística i el desenvolupament de l’hàbit lector dels nois i noies, tot tenint present que la competència lectora és a la base de molts dels aprenentatges i un requisit per participar amb èxit en bona part dels àmbits de la vida adulta.
El nostre centre hi participa com a centre de referència. Per a més informació, cliqueu l'enllaç:
http://www10.gencat.cat/gencat/AppJava/cat/actualitat2/2011/11201impulsdelalectura.jsp