dissabte, 19 de maig de 2012

Tallers de formació "MIGJORN"

Durant aquest curs, la biblioteca és el lloc on Migjorn (casa de naixements) està oferint uns tallers de formació per als nostres alumnes. De 1r a 3r d'ESO els tallers estan enfocats a la celebració de l'arribada a la fertilitat a les aules. I a 4t d'ESO es parla de l'amor des del punt de vista de les relacions de parella des de l'afecte i el respecte...
Val a dir que els nois i noies estan demostrant un interès molt gran vers aquests tallers que els aporten eines emocionals i d'autoconeixement per tal de fer del seu, un camí més autònom, més ric, més conscient.