dimecres, 20 de gener de 2016

Blogs i webs de biblioteques escolars

Des del Programa biblioteca escolar “puntedu” ens informen que el blog de la biblioteca del nostre centre està inclòs en el Directori de blogs i webs de les biblioteques escolars de Catalunya, una iniciativa que té un triple objectiu: 
-difondre la presència de les biblioteques escolars a la xarxa, 
-promoure’n  la dimensió virtual,
-donar a conèixer les bones pràctiques.
El Directori dóna difusió a tots els espais virtuals de biblioteca escolar que compleixin uns determinats criteris de contingut, de respecte en el tractament de la informació i d’actualització. 
Nosaltres estem contents d'aquest reconeixement per part del Departament d'Ensenyament i animats a continuar fent difusió de les activitats que portem a terme i de servir com a eina útil a la comunitat educativa del centre.
Podeu clicar el logotip de pertinença a aquest projecte que agrupa bona quantitat de biblioteques de centres educatius de Catalunya: